Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále již jen jako „GDPR“). Společnost SENIORSERVIS s.r.o. by Vás ráda ujistila, že bere ochranu osobních údajů velmi vážně a podnikla veškeré kroky k tomu, aby veškeré zpracování osobních údajů bylo v souladu s GDPR. Společnost SENIORSERVIS s.r.o. prostřednictvím svých internetových stránek shromažďuje osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu s ohledem na jejich technickou potřebnost. Společnost SENIORSERVIS s.r.o. nepředává osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto internetových stránek žádnému dalšímu subjektu vyjma společnosti Naspers OCS Czech republic, s.r.o., Heureka.cz, IČ: 023 87 727, se sídlem Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, které mohou být poskytnuty vybrané údaje zákazníků e-shopu a to pouze na základě předešlého dobrovolného souhlasu subjektu údajů.

Informování o obsahu souboru log file

Při návštěvě našich internetových stránek a při jejich prohlížený dochází prostřednictvím

Vašeho prohlížeče k předávání těchto údajů našemu serveru:

  • IP adresa
  • Typ / verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Referrer URL (předchozí navštívená stránka)
  • Čas dotazu na server

Informování o používání souborů Cookies

Tyto internetové stránky mohou v některých případech využívat používání souborů cookies. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho s
na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte, dále typ/verze používaného prohlížeče a používaný operační systém. Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Použití kontaktního formuláře

Naše internetové stránky umožňují pro Vaše pohodlí a snazší komunikaci využít tzv. kontaktního formuláře. Pokud nám budete zasílat dotazy/požadavky prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře, budeme shromažďovat údaje uvedené ve formuláři, včetněVámi poskytnutých kontaktních údajů, za účelem zodpovězení vašich dotazů a jakýchkoli návazných dotazů. Tyto informace nadále neposkytujeme žádnému dalšímu subjektu.

Osobní údaje, které sbíráme prostřednictvím kontaktního formuláře jsou: jméno a příjmení, adresa, email, telefon, případně další údaje, které nám poskytnete prostřednictvím Vámi zaslané zprávy či požadavku.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, tedy budeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR. Souhlas poskytujete konkludentně, a to kliknutím na tlačítko „odeslat“ v rámci příslušného formuláře. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Tento požadavek stačí učinit neformálním e-mailem zaslaným na níže uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby ve věci nakládání s osobními údaji.

Vámi poskytnuté údaje v kontaktním formuláři budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud pomine účel jejich uložení (např. po splnění Vašeho požadavku). Veškerá zákonná ustanovení, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Využití e-shopu

V rámci využití našeho e-shopu budete před konečným potvrzením objednávky vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zpracování Vaší objednávky. S informacemi o osobních údajích, které nám v rámci nákupu prostřednictvím e-shopu poskytujete a s dalšími podmínkami o jejich zpracování včetně Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů budete seznámeni prostřednictvím samostatného dokumentu v rámci procesu dokončení Vaší objednávky.

Upozornění na Vaše práva

Vždy máte právo požadovat bezplatně informace o uložených osobních údajích, jejich původu, jejich příjemcích a účelu jejich zpracování dle čl. 15 GDPR. Dále máte právo na opravu, výmaz či zapomenutí Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 16 a 17 GDPR. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, nebo chcete uplatnit některá ze svých práv, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktní osoby ve věci nakládání s osobními údaji. Můžete také samozřejmě podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů získaných prostřednictvím těchto internetových stránek je provozovatel těchto internetových stránek a tím je společnost:

SENIORSERVIS s.r.o., IČ:
se sídlem Praha 8, Ronkova 353/13, PSČ 18000,
jednající jednatelé: Ing. Marek Mikulka, Josef Mikulka, Ing. Jarmila Mikulková, Petra Mikulková

Kontaktní osoba ve věci nakládání s osobními údaji:

Ing. Marek Mikulka
Tel.: +420 266 313 652 nebo +420 605 260 667
Email: ortoservis@ortoservis.cz