OSTATNÍ BARIÉRY

Bariéry. Zdravý člověk jim nevěnuje příliš mnoho pozornosti a bez problému je nevědomky překoná, kdežto člověk s tělesným postižením, nebo osoba s omezenou hybností vnímá každý vyšší dveřní práh nebo těžké vstupní dveře jako překážku nad jejímž zdoláním je potřeba se zamyslet. Architektonickými barierami mohou být schody, obrubníky, ale také úzký dveřní rám či strmá stoupání.
Pán na schodišťové sedačce
Schodišťová sedačka

SCHODIŠŤOVOU SEDAČKOU PŘEKONÁTE SCHODIŠTĚ!

Překonávat schodiště, obzvlášť pokud jste na vozíku, může být složité. Schodišťová sedačka je jednou z možností, která Vám pomůže schody překonat. V případě, že řešíte domácí schodiště do patra, je vhodné mít k dispozici dva vozíky, jeden dole a druhý nahoře. Někdy to může být levnějším řešením, ovšem pro řadu vozíčkářů je toto řešení nepraktické a obtížné kvůli nutnosti přesednout z vozíku na sedačku a zpět. V případě, že máte k dispozici pouze jeden vozík, je třeba též řešit jeho přemístění. V takové situaci může být praktičtější instalace schodišťové plošiny. Naše společnost se instalací schodišťových plošin přímo nezabývá, ale rádi Vám zprostředkujeme návrh od renomované firmy. Schodišťové plošiny také představují jediné možné řešení pro přístup do veřejných objektů.

NÁJEZDOVÉ LIŽINY V PŘÍPADĚ, ŽE PŘEKONÁVÁTE JEN NĚKOLIK MÁLO SCHODŮ

Délka námi dodávaných nájezdových ližin se pohybuje od 55 cm do 288 cm, mohou být skládací či teleskopické. Jsou skladné a neslouží pouze k překonávání schodů, ale také třeba při najíždění vozíkem do automobilu.

Maximální sklon nájezdových ližin vychází z možností uživatele a jeho vozíku. Dle normy je předpokládaný sklon 8 %, to znamená, že pro překonání překážky o výšce 8 cm potřebuje vozíčkář rampu o délce jednoho metru. V praxi ovšem vozíčkář zvládne s rampou dlouhou jeden metr pomocí své síly překonat překážku 15 cm vysokou.

Bude-li uživatele vozíku tlačit doprovodná osoba, maximální sklon se odvíjí od hmotnosti uživatele s vozíkem a síly doprovodné osoby. V této situaci nedoporučujeme, aby bylo převýšení vyšší než 25 cm na jeden metr. Použijete-li rampu například k nakládání elektrického vozíku bez uživatele do kufru auta, může být sklon až 30 %. Pro nakládání vozíku do auta Vám tedy bohatě postačí ližiny dlouhé 1,5 metru.

Rampu o délce 2 metrů, Vám doporučujeme v případě, že je sklon vyšší, a při kratší rampě byste měli problém překážku překonat. Často není omezujícím faktorem samotný sklon, ale nájezdový úhel.

Naše nejkratší rampy o délce 55 cm můžete využít k překonání obrubníků, či jiných takto „malých“ překážek.

Podívejte se na naše webové stránky, s výběrem Vám rádi poradíme a pokud budete mít zájem, můžete si rampy vyzkoušet na naší pobočce.

MODULÁRNÍ RAMPY A ZVEDÁKY

V naší nabídce najdete i možnost instalace modulárních ramp. Ty jsou vhodné například v případě trvalého řešení vstupu do objektu. Jedná se přesněji o konstrukci ramp o funkční šíři 80 cm či 120 cm se zábradlím a podestami pro odpočinek. U modulárních ramp záleží na předpokládaném využití, prostorových možnostech a na tom, zda se jedná o veřejně přístupný objekt nebo třeba rodinný dům, od těchto faktorů se poté odvíjí sklon rampy, její tvar a délka.

Rádi Vám poradíme a vytvoříme návrh, případně Vám zprostředkujeme kontakt na spolehlivého dodavatele modulárních ramp.

K řešení různých bariér Vám poslouží i zvedáky. Zvedáky mohou být pojízdné, vanové nebo stropní, které jsou velmi elegantním řešením.

Pokud si s výběrem nejste jisti, ozvěte se nám, rádi Vám poradíme a pomůžeme Vám najít pro Vás nejvhodnější řešení.